پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گردشکری در ایران در سالهای گذشته

سیاحت و کشف سرزمین ها و فرهنگهای مختلف یکی از علاقه مردم در سراسر جهان است. سفر و گردشگری هم با شروع فصل پاییز کم می شود البته در نیکره جنوبی زمین برعکس تازه زمان رونق گردشگری است. سازمان ملل متحد به همین مناسبت 27سپتامبررا روز جهانی توریست نام گذاری کرده است. ایران با داشتن تاریخ و فرهنگ و دیدنی های بسیار برای جذب توریست در سالهای اخیر بیشترین درخواست و بازدیدکنندگانش بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده اند.

آناهیتا شمس به همین بهانه نگاهی کرده است به گردشکری در ایران در سالهای گذشته.