دولت ایران برای نجات دریاچه ارومیه 'طرح نکاشت' اجرا می‌کند

حق نشر عکس MEHR
Image caption بخش قابل توجهی از دریاچه ارومیه بدون آب و خشک مانده است

خبرگزاری مهر گزارش داده است که دولت ایران مقدمات اجرای طرحی را با عنوان "طرح نکاشت" برای جلوگیری از ادامه روند خشک شدن دریاچه ارومیه فراهم کرده است.

براساس این طرح، دولت بخشی از زمین‌های زراعی حوزه زرینه‌رود را در دو استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی اجاره می‌کند و در آنها چیزی کشت نخواهد شد تا آبی که تاکنون صرف آبیاری این زمین‌ها می‌شد، به دریاچه ارومیه برسد.

گزارش شده است که اجرای این طرح از آبان ماه (حدود یک ماه دیگر) شروع خواهد شد.

گفته می‌شود که این طرح به طور موقت و برای سه سال اجرا خواهد شد و دولت، خسارت ناشی از کشت نشدن زمین‌های تحت اجاره‌اش را به صاحبان آنها خواهد داد.

دولت ایران گروه ویژه‌ای را تحت عنوان "ستاد احیای دریاچه ارومیه" مسئول پیگیری وضعیت دریاچه ارومیه و جلوگیری از ادامه روند خشک شدن آن کرده است و "طرح نکاشت" یکی از ۲۶ مصوبه این ستاد است.

خبرگزاری مهر به نقل از داوود رضاعرب، سخنگوی ستاد احیای دریاچه ارومیه گزارش کرده است که این طرح در ۸۲ هزار هکتار زمین زراعی اجرا خواهد شد و برای آن ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

حق نشر عکس MEHR
Image caption گفته می‌شود که شیوه‌های سنتی آبیاری در کنار کاهش حجم بارندگی در سال‌های گذشته، روند خشک شدن دریاچه ارومیه را تشدید کرده است
حق نشر عکس MEHR
Image caption اعضای ستاد احیای دریاچه ارومیه می‌گویند که در پی بهینه‌سازی کشاورزی در محدوده رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه هستند