پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وزیر اطلاعات از دیدار با احزاب کرد ایران می گوید

وزیر اطلاعات ایران در گزارش عملکرد خودش به مجلس ایران از آنچه جلسات این وزارت با شورای حزب دموکرات و کومله خوانده، خبر داده است.

محمود علوی گفته که وزارت اطلاعات با هر کسی که مصالح امنیتی اقتضا کند، صحبت می‌کند. او گفته دیدار با شورای حزب به گفته او منحله دموکرات و کومله اقدامی طبیعی از طرف سرویس اطلاعاتی ایران است و برای به حداقل رساندن آسیب این گروه ها برای نظام لازم است. فرناز قاضی زاده با علی مهتدی دبیر کل حزب کومله کردستان و خالد حسن پور، عضو رهبری حزب دمکرات کردستان درباره این سخن وزیر اطلاعات ایران گفتگو کرده است