مراسم صبحگاه و خودرو زرهی جدید پلیس ایران

حق نشر عکس Tasnim
Image caption پلیس و ارتش ایران امروز مراسم صبحگاه مشترک برگزار کردند
حق نشر عکس Tasnim
Image caption این صبحگاه به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزار شده است
حق نشر عکس Tasnim
Image caption اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده پلیس ایران در کنار حسین اشتری، جانشینش
حق نشر عکس Tasnim
Image caption در این مراسم پلیس ایران یک خودرو زرهی جدید خود را به نمایش گذاشته است
حق نشر عکس Tasnim
حق نشر عکس Tasnim
Image caption یگان‌های زن پلیس نیز در این صبحگاه شرکت داشتند
حق نشر عکس Tasnim
Image caption یک خودرو دیگر به نام 'فاتق' هم در این مراسم نمایش داده شده است
حق نشر عکس Tasnim
حق نشر عکس Tasnim
حق نشر عکس Tasnim
حق نشر عکس Tasnim
حق نشر عکس Tasnim