پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'کلید' حسن روحانی و 'قفل‌های' وزارت اطلاعات

این هفته در ایران، بزرگداشت سی سالگی تاسیس وزارت اطلاعات برگزار می شود. وزارت خانه ای که جایگزین ساواک شاه شد.

از دولت حسن روحانی انتقاد میشود که در حوزه های تحت نظر این وزارتخانه، مانند برخورد با احزاب و فعالان سیاسی و مدنی، بهبود چندانی حاصل نشده است.

علی یونسی، دستیار رئیس جمهور و وزیر پیشین اطلاعات نیز چندی پیش گفت دولت هنوز نتوانسته این وزارتخانه را به طور کامل در دست بگیرد.

نیکلاس نیک‌سادات در گزارشش در برنامه چشم انداز بامدادی رادیوی بی‌بی‌سی، پرسیده حسن روحانی تا اینجا چه اندازه به وعده هایش درباره وزارت اطلاعات عمل کرده است؟

برای شنیدن گزارش‌های بیشتر به صفحه رادیو مراجعه کنید.