پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیشنهادهای جدید برای حل اختلاف‌نظر بر برنامه هسته‌ای ایران

یک روز پس از پایان دور آخر مذاکرات بین نمایندگان ایران و گروه پنج بعلاوه یک در وین، گزارش هایی درباره پیشنهادی جدید برای حل مسئله هسته ایران منتشر شده است. بر طبق آخرین گزارش ها، ایران در حال بررسی پیشنهادی از طرف آمریکاست. در این طرح به ایران پیشنهاد شده اگر ذخیره اورانیوم غنی شده ام را کم کند، می تواند تعداد بیشتری سانتریفیوژ داشته باشد.

مجید افشار گزارش می دهد

ویدیوهای سایت فارسی بی بی سی را همچنین می توانید درکانال یوتیوب ما تماشا کنید.