پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کنفرانس تاجران ایرانی و اروپایی در لندن؛ برای بعد رفع تحریم

سرنوشت مذاکرات هسته ای نامعلوم است و هنوز کسی نمی داند آیا واقعا در نهایت توافقی حاصل می شود یا نه. تحریمها هم سرجایشان است و تجارت ایران و اروپا در یکی از پایین ترین ارقام در سالهای اخیر. اما گویی سرمایه گذاران تصویر دیگری دارند. ۲۰۰ نفر از تاجران و سرمایه گذاران ایرانی و اروپایی هفته قبل در لندن گردهم آمدند تا از فردای روزی که تحریمها برداشته می شود، حرف بزنند. بعضی می گویند آرزوپردازی است و بعضی دیگر فرصت طلبی می دانندش. گروههای طرفدار اسرائیل هم سعی کردند شرکت کنندگان را منصرف کنند. مشکلات و چشم انداز تجارت ایران و اروپا چیست و مخالفانش چه می گویند؟

امیر پایور از خود کنفرانس گزارش می دهد با این توضیح که برگزارکننده کنفرانس تصویر برداری از نشست را به سه سخنرانی اول محدود کرده بود.

ویدیوهای سایت فارسی بی بی سی را همچنین می توانید درکانال یوتیوب ما تماشا کنید.