پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با پروفسور مجید سمیعی؛ 'برترین جراح مغز و اعصاب جهان'

پروفسور مجید سمیعی یکی از مشهورترین جراحان مغز و اعصاب دنیا است که ساکن هانوفر آلمان می‌باشد.

هفته گذشته دراتریش، آکادمی بین المللی جراحان مغز و اعصاب، جایزه امسال برترین دانشمند و جراح مغز و اعصاب جهان را به پروفسور سمیعی داد.

پس از بازگشت پروفسور سمیعی به آلمان، بامداد اسماعیلی با او گفتگویی کرده است.

این گفتگو روز ۲۶ مهر ۱۳۹۳ (۱۸ اکتبر ۲۰۱۴) از برنامه چشم انداز بامدادی رادیو فارسی بی‌بی‌سی پخش شده است.

برای شنیدن دیگر برنامه‌های رادیو بی بی سی می‌توانید به صفحه رادیو مراجعه کنید.