پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طرح امر به معروف در پرتو ماجرای اسیدپاشی اصفهان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نتیجه‌ای رسیده‌اند که "هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت کند".

در این میان، احمد سالک نماینده اصفهان و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، خواهان اضافه شدن بندی به این ماده با موضوع "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مقابل اشخاصی که به این افراد تعرض و حمله می‌کنند" بود که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.

داریوش رجبیان مجری چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی در گفتگو با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار، این موضوع را بررسی کرده است.

برای دریافت دیگر برنامه‌های رادیویی می‌توانید به صفحه رادیو مراجعه کنید.