پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به زندگی محمدرضا مهدوی کنی

رئیس مجلس خبرگان ِایران درگذشت. آقای مهدوی کنی از چهره های شناخته شده سالهای اول انقلاب ایران بود. در سالهای اخیر بعد از دوره ای سکوت، در پی اختلافات درباره ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی بر مجلس خبرگان به ریاست این نهاد برگزیده شد که کارش نظارت بر عملکرد رهبر است. محمدرضا مهدوی کنی چهار و ماه و نیم پیش بیهوش شد و امروز بر اثر ایست قلبی در سن ۸۳ سالگی درگذشت. محمد امینی گزارش می دهد.