پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اسیدپاشی و اعتراض تهرانی‌ها و اصفهانی‌ها

در ایران، در شهرهای اصفهان و تهران، صدها نفر در اعتراض به چند مورد اسیدپاشی در شهر اصفهان، و شیوه برخورد مقام های ایران با این موضوع تجمع کردند.

در تهران شماری از کنشگران سیاسی و حقوق زنان در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و شعار دادند.

در اصفهان اما محل تجمع، مقابل ساختمان دادگستری این شهر بود.

داریوش رجبیان، مجری چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی در گفتگو با سعید شفیعی، پژوهشگر جامعه‌شناسی در مدرسه عالی علوم اجتماعی پاریس به بررسی این موضوع پرداخته است.

برای دریافت دیگر برنامه‌های رادیویی به صفحه رادیو مراجعه کنید.