پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

"دوباره لبخند بزن"؛ جنبش ترمیم قربانیان اسیدپاشی

بنا بر آمار غیر رسمی سالانه نزدیک به سیصد زن و دختر در پاکستان قربانی اسید پاشی می شوند و البته انتظار می رود که شمار واقعی قربانیان بسیار بیشتر باشد. چون بسیاری موارد حتی گزارش و ثبت نمیشوند

یک تیم جراحی ایتالیایی بیش از یک دهه است که با سفر به پاکستان، صورت بعضی از این قربانیان را رایگان ترمیم می کند.

نیکلاس نیک سادات در برنامه چشم انداز بامدادی، در قالب یک گفتگویی اختصاصی، نگاهی کرده به فعالیتهای این تیم و می پرسد آیا ممکن است پای دکتر لوساسو (Losasso) و تیمش به ایران هم کشیده شود.

برای گزارش های بیشتر به صفحه رادیو مراجعه کنید