پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا رسانه‌ها در اعدام ریحانه جباری نقشی داشتند؟

پرونده بحث برانگیز و پیچیده ریحانه جباری که در نهایت به اعدام او انجامید در ماه های اخیر ابعادی جهانی پیدا کرده بود و فعالان حقوق بشر و حتی چهره های فرهنگی در ایران برای لغو اعدام ریحانه جباری تلاش کرده بودند.

تلاش هایی که به نظر وکیل ریحانه، باعث ناراحتی خانواده مقتول شد.

مهرزاد کهن‌روز نگاهی کرده به کمپین فعالان برای توقف اعدام ریحانه جباری و نقش رسانه‌ای شدن این پرونده در تصمیم نهایی خانواده مقتول.

این گزارش در برنامه چشم انداز بامدادی بی‌بی‌سی پخش شده است.

برای شنیدن گزارش‌های بیشتر به صفحه رادیو مراجعه کنید.