پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هستی: چون زن مجرد بوم، شغلم را از دست دادم

هستی که در یک منطقه نفتی در جنوب ایران کار می‌کرده، به دلیل جنسیتش شغلش را از دست می‌دهد. او می‌گوید بخشنامه ‌وزارت نفت دولت محمود احمدی نژاد، کارکردن زنان مجرد در منطقه پارس جنوبی را ممنوع کرد.