پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

لیلا: به من گفت 'کرم از خود درخته'

لیلا، ساکن آلمان، تجربه‌هایی از سکسیم و کلیشه‌های جنسیتی در ایران و آلمان را روایت می‌کند. او می‌گوید وقتی در ایران مورد آزار جنسی خیابانی قرار می‌گیرد اعتراض می‌کند، اما فرد مزاحم به او می‌گوید 'کرم از خود درخته'.