پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگین: مدیر دانشگاه گفت جای زن‌ها در خانه است

نگین، از تجربه خودش در اعتراض به اجباری کردن چادر در دانشگاهی در ایران و اخراج شدن از دانشگاه می‌گوید. به گفته نگین، رئیس دانشگاه در پاسخ به اعتراض او می گوید: "تردد دانشجویان دختر بدون پوشش برتر در دانشگاه برای مردان تحریک آمیز است و محیط را به گناه آلوده می‌کند."