پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ساقی لقایی: آزارهای خیابانی؛ دردناک‌ترین تجربه من از خشونت علیه زنان

ساقی لقایی، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان می‌گوید دردناک‌ترین تجربه او از خشونت علیه زنان، آزارهای خیابانی و ونیشخند مردان رهگذر به برخورد او با این آزارها بوده است.