پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شیرین عبادی: به من می‌گفتند آقای عبادی

شیرین عبادی تجربه‌هایی از دوران فعالیت خودش به عنوان تنها زن رئیس دادگاه در تهران را روایت می‌کند و می‌گوید شغل محبوبش را به خاطر زن بودن از دست داده است.