پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آینده دادگاههای مردم نهاد؛ راه حل جایگزین؟

دانشگاه مطالعات شرقی و آفریقایی لندن، سواز، روزهای شنبه و یکشنبه (۲۵/۲۶ اکتبر- ۳/۴ آبان) این هفته میزبان سمیناری بین‌المللی با عنوان "قدرت دادگاه مردمی" بود با هدف بررسی راههای توانمندسازی دادگاه‌های مردمی یا مردم نهاد در سطح جهان.