پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

احمد شهید: وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر شده است

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر ایران دیروز گزارش دوم سال جارى خود را در مقر این سازمان در نیویورک، به دیپلمات‌هاى کشورهاى جهان ارائه کرد.

احمد شهید در این گزارش از ادامه اعدام‌ها در ایران و نقض گسترده حقوق زنان و مخالفان سیاسى انتقاد کرده است. دیپلمات‌هاى ایران در این جلسه گزارش آقاى شهید را یک طرفه و با انگیزه‌هاى سیاسى خواندند.

بهمن کلباسى از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گزارشی در این زمینه تهیه کرده است.

این گزارش در چشم‌انداز بامدادی روز چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۳ (۲۹ اکتبر) از رادیو فارسی بی‌بی‌سی پخش شد.

برای دریافت برنامه‌های رادیویی به صفحه رادیو مراجعه کنید.