پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سکسیسم: ۱۲ روایت شخصی

بسیاری از زنهای موفق ایرانی و افغان در طول زندگی خود با برخوردهای جنسیتی روبرو شده اند. مردان و زنان جوان دیگری هم تجربه هایی از رفتار تبعیض آمیز و برخوردهای کلیشه ای داشته اند. مجموعه ای کوتاه از تجربیات این افراد را در این ویدیو ببینید. گفته های کامل این دوازده نفر از برخوردهای جنسیتی را در این صفحه ببینید.