پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اهمال روحانی، پافشاری تندروها؛ رای عدم اعتماد به نیلی

مجلس ایران یکی دیگر از وزیران پیشنهادی حسن روحانی، رئیس جمهوری، را برای وزارت علوم رد کرد. از سال گذشته تا کنون این سومین وزیر پیشنهادی آقای روحانی است که از مجلس رای اعتماد نگرفته است.

مخالفان تندروی دولت در مجلس، محمود نیلی احمدآبادی را از جمله متهم کرده بودند که با اعتراض های بعد از انتخابات ۸۸ همراهی کرده است.

مهرزاد کهن روز در گزارشی می‌گوید مخالفان دولت در مجلس نگران فعالیت دانشجویان در دانشگاه‌ها هستند.

این گزارش روز پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۹۳ (۳۰ اکتبر) در برنامه چشم‌انداز بامدادی رادیو فارسی بی‌بی‌سی پخش شد.

برای دریافت برنامه‌های رادیویی به صفحه رادیو مراجعه کنید.