پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مجلس ایران اعتماد نکرد، وزارت علوم بی وزیر ماند

مجلس ایران یکی دیگر از وزیران پیشنهادی حسن روحانی، رئیس جمهوری، را برای وزارت علوم رد کرد. این سومین وزیر پیشنهادی آقای روحانی برای این پست است که از سال گذشته رای نگرفته. مخالفان تندروی دولت در مجلس، محمود نیلی احمدآبادی را از جمله متهم کرده بودند که با اعتراض های بعد از انتخابات ۸۸ همراهی کرده است. کسری ناجی در گزارشی می گوید مخالفان دولت در مجلس نگران فعالیت دانشجویان در دانشگاهها هستند.