پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

"تناقض رفتار و گفتار ایران در زمینه حقوق بشر"

امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، پرونده حقوق بشر ایران را در شهر ژنو، بررسی می‌کند. این کار بخشی از روند "بررسی ادواری جهانی" است که تحت آن پرونده حقوق بشر همه کشورهای جهان هر چهارسال یکبار بررسی می‌شود. بار آخر درسال ۲۰۱۰ میلادی بود که این شورا نگاهی به میزان رعایت حقوق بشر و یا نقض آن در ایران انداخت.

نازنین جاوید، مجری برنامه چشم‌انداز بامدادی، گفتگویی داشت در این زمینه با رها بحرینی؛ پژوهشگر عفو بین الملل، سازمان مدافع حقوق بشر که با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همکاری می‌کند.

این گفتگو روز جمعه ۹ آبان ۱۳۹۳ (۳۱ اکتبر ۲۰۱۴) در برنامه چشم‌انداز بامدادی رادیو فارسی بی‌بی‌سی پخش شد.

برای دریافت برنامه‌های رادیویی به صفحه رادیو مراجعه کنید.