پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آژانس انرژی اتمی: ما از ایران ضمانت اجرائی می‌خواهیم

در حالی که آینده توافق جامع هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ هنوز روشن نیست، روز جمعه در واشنگتن، یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت ایران برای آنکه صلح آمیز بودن برنامه اتمی‌اش را ثابت کند، باید اقدامات مشخصی انجام دهد، از جمله اینکه باید پروتکل الحاقی را به اجرا گذارد.

به گفته مدیر کل آژانس، سطح همکاری‌های ایران با آژانس از تابستان اخیر کاهش یافته است.

نیما تمدن از واشنگتن گزارش می دهد:

این گزارش روز شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۳ (۱ نوامبر ۲۰۱۴) در برنامه چشم‌انداز بامدادی رادیو فارسی بی‌بی‌سی پخش شد.

برای دریافت برنامه‌های رادیویی به صفحه رادیو مراجعه کنید.