پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سنت های ماه محرم در ایران

امروز بسیاری از کشورها یا مناطق شیعه نشین جهان، صحنه برگزاری مراسم آیینی محرم بود. برگزاری این مراسم، هم از لحاظ ظاهری و هم محتوایی، میان شیعیان بسیار متنوع است. آنگونه که سیاوش اردلان در گزارشش می گوید، بعضی از سنت های محرم که بار سیاسی هم داشته باشد، مورد تائید حکومت ایران و روحانیون سنتی است، بر خلاف بعضی سنت های محلی محرم.