پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صف نذری در ایران

این ویدیو را بهروز از یک صف‌ نذری در ایران برای صفحه شاهد عینی بی‌بی‌سی فارسی فرستاده است.