پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مستند 'زیر تیغ جنسیت'

بی بی سی فارسی مستند جدیدی درباره فشار حکومت ایران به همجنسگرایان برای تغییر جنسیت از راه عمل جراحی تهیه کرده است. در این مستند، با عنوان زیر تیغ جنسیت، می بینیم که چطور ممنوعیت همجنسگرایی و بیمار تلقی شدن همجنسگرایان از یک طرف و رایج بودن جراحی های تغییر جنسیت در ایران از طرف دیگر باعث می شود که تغییر جنسیت به عنوان راه حلی برای همجنسگرایی پیش پای این افراد قرار بگیرد.علی همدانی تهیه کننده این مستند، گزارش می دهد.

در صورت وجود مشکل در دیده شدن این ویدئو، می‌توانید به کانال بی‌بی‌سی فارسی در یوتیوب مراجعه کنید.