پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سوگواری طرفداران مرتضی پاشایی

این فیلم‌ها را مخاطبان بی‌بی‌سی از سوگواری طرفداران مرتضی پاشایی در شهرهای مختلف ایران و همینطور از کلن در آلمان و ونکوور در کانادا برای ما فرستاده‌اند.

شما هم می‌توانید تصاویری که از مشاهدات خود می‌گیرید برای ما به آدرس shoma@bbc.co.uk ایمیل کنید و یا از طریق صفحه شاهد عینی بفرستید.