پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تنگی نفس تهران زیر لایه ای غلیظ از دود

خبرهایی تازه از یک مشکل قدیمی. موج تازه ای از آلودگی هوا، بازهم تهران را دربرگرفته به اندازه ای که خبرگزاریها می گویند اورژانس تهران به حالت آماده‌باش درآمده است. بعضی از نمایندگان مجلس هم می گویند، سالانه به شکل مستقیم و غیر مستقیم‌ ۴۰۰۰ نفر در تهران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند. در روزهایی که دولتی میانه رو می گوید سرگرم رسیدگی به مشکل است، خیلی از چهره های محافظه کار مجلس تاکید می کنند که تلاش دولت کافی نیست و به همین دلیل از معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست و از معاونان رییس جمهوری توضیح خواسته اند. چرا نفس تهران و چند شهر بزرگ ایران باز نمی شود؟ باران عباسی گزارش می دهد.