پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با معاون پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

نگاه‌ها به برنامه هسته‌ای بسیار متفاوت است. بی بی سی فارسی با اولی هاینونن، معاون پیشین دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگویی داشته و از او پرسیده که مهم‌ترین مانع بر سر راه به نتیجه رسیدن این دور از گفتگوها از نظر او چیست؟