پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طرف‌های مذاکرات اتمی چه خواسته‌هایی از هم دارند؟

حکومت ایران در زیر فشارهای خرد کننده بین‌المللی به چرخه تولید انرژی هسته‌ای دست پیدا کرده است. چرخه‌ای که کشور را در کنار بهرمند کردن از انرژی، در یک قدمی دسترسی به قابلیتی بزرگ قرار می‌دهد، قابلیت تولید سلاحی هسته‌ای که تمام فشارهای بین‌المللی برای مانع ایجاد کردن در همین زمینه است. ولی مناقشه‌ای که بر سر این برنامه راه افتاده و گفتگوهایی که این روزها جریان دارد، مشخصا مربوط به کدام بخش‌ها از این برنامه است و دو طرف - خصوصا - از نظر فنی چه خواسته‌هایی دارند؟ جمال‌الدین موسوی گزارش می‌دهد.