پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پنجمین روز مذاکرات هسته ای ایران در وین

مذاکراتی که بسیاری امیدوارند آخرین دور مذاکرات هسته ای باشد به پایان پنجمین روزش رسیده است. و شاید بشود آن را اینطور خلاصه کرد. وزیر خارجه آلمان می گوید دو طرف تا اینقدر به هم نزدیک نبوده اند. وزیر خارجه آمریکا می گوید هنوز اختلافهای عمیقی باقیمانده است. همین حالا، وزرای خارجه ایران و آمریکا و رییس هیئت پنج بعلاوه یک در حالا گفتگو هستند. چهارمین بار در دو روز که آنها با هم صحبت می کنند. آنها تا دوشنبه فرصت دارند به توافقی برسند که غرب را از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران خاطر جمع کند و ایران را از لغو سریع تحریمها.

امیر پایور از وین گزارش می دهد.