پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ظریف از بالکن مذاکرات چه گفت؟

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در میانه مذاکرات هسته‌ای با کشورهای عضو گروه ۱+۵ در هتل کوبورگ وین برای دقایقی در یکی از بالکن‌های هتل ظاهر شد.

عباس عراقچی، یکی از معاونان آقای ظریف او را همراهی می‌کرد.

بالکنی که این دو مقام ارشد ایرانی در آن حضور یافتند، مشرف به محل تجمع خبرنگاران در برابر هتل کوبورگ بود و به همین دلیل تعدادی از نمایندگان رسانه‌ها سعی کردند از راه دور از وزیر امور خارجه ایران درباره روند مذاکرات سوال کنند.