پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موضع منفی اسرائیل و عربستان به مذاکرات هسته ای ایران و قدرت های بزرگ

اسرائیل، و عربستان سعودی، برنامه هسته ای ایران را به چشم تهدید امنیتی می بینند. این دو کشور که متحدان کلیدی آمریکا در منطقه هستند طی یک سال اخیر، و در پی توافق ژنو، از سیاست های دولت باراک اوباما در قبال ایران انتقاد کرده اند. علی قدیمی نگاهی کرده است به مواضع این دو کشور در یک سال اخیر در قبال مذاکرات هسته ای ایران و گروه ۵+۱.