پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تمدید مذاکرات هسته ای تا تابستان آینده

ایران و شش قدرت جهانی در پایان مهلت تعیین شده نتوانستند به توافقی جامع برسند. مذاکرات هسته ای یکبار دیگر تمدید شد و این بار دو طرف، هفت ماه برای رسیدن به یک توافق فراگیر هسته ای فرصت دارند. جزییات تمدید مذاکرات هنوز روشن نیست اما بر اساس توافق جدید، ایران در هفت ماه آینده، هر ماه هفتصد میلیون دلار از دارایی هایش را که به علت تحریم مسدود شده است، دریافت می کند.

امیر پایور گزارش می دهد