پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وزیر بهداشت ایران: مردم مراقب سلامتشان باشند، دولت نمی تواند همه بیماران را درمان کند

وزیر بهداشت ایران می گوید دولت نمی تواند همه مردم را درمان کند و مردم باید خودشان مراقب سلامتشان باشند. حسن قاضی زاده هاشمی گفته بیشترین مرگ و میرها در ایران بر اثر بیماری های قلبی و عروقی است که باید با اصلاح رژیم غذایی و تحرک جلوی آنها را گرفت. در همین حال، گزارشها از گسترش بیماری دیابت در ایران حکایت دارد. مجید خیام دار گزارش می دهد.