پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چهار عضو کابینه روحانی مامور تحقیق در مورد اثرات "پارازیت" شدند

۴ عضو کابینه دولت در ایران مامور شده اند تا به وضعیت پارازیت و تاثیرات آن بر سلامتی رسیدگی کنند. سالهاست در ایران امواج پارازیت، بسیاری را نگران کرده اما سر اینکه دقیقا چه نهاد یا نهادهایی پشت ارسال این پارازیت هاست، حرف و حدیث زیاد است. حالا اما که نگرانی ها به خصوص درباره تاثیرات احتمالی این امواج در شیوع سرطان شدت گرفته، دولت هم به تکاپو افتاده است. فرداد فرحزاد گزارش می دهد.