پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا نهادهایی که تاکنون مالیات نداده ‌اند، مالیات خواهند داد؟

اگر مصوبه اخیر مجلس ایران به تصویب شورای نگهبان برسد، سازمانها و بنیادهایی که تا حالا مالیات نداده اند، مالیات خواهند داد. اما این اگر، اگر بزرگی است. صحبت از نهادهایی است مثل آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و زیرمجموعه های نیروهای مسلح. بخش بزرگی از اقتصاد کشور دست آنهاست. اما پاسخگو نیستند، سازمان بازرسی کل کشور حق نظارت ندارد و معلوم نیست دخل و خرجشان چقدر است. مجلس ایران می گوید اگر با این طرح موافقت شود، درآمد حاصله، صرف تجهیز مدارس در مناطق محروم خواهد شد. بهرنگ تاج‌دین گزارش می دهد.