پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کشف یک مورد فساد مالی جدید به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران از کشف یک مورد فساد مالی، با تخلفاتی به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان، خبر داده و گفته متهمان این پرونده بازداشت شده‌اند.

معاون وزارت اقتصاد هم گفته مدت زمانی که این فساد مالی در آن صورت گرفته حدود دو سال بوده و بخش عمده وجوهی که متهمان این پرونده دریافت کرده بودند به نظام بانکی بازگردانده شده است.

به مجموعه‌ای از گزارش و گفتگو در این زمینه همراه با ناصر مدنی، مجری چشم‌انداز بامدادی توجه کنید.

این مجموعه در چشم‌انداز بامدادی یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۳ (۷ دسامبر ۲۰۱۴) از رادیو فارسی بی بی سی پخش شد.

برای دریافت دیگر برنامه‌های رادیوی بی‌بی‌سی فارسی به صفحه رادیو مراجعه کنید.