پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش بودجه نظامی، کنترل تورم و بودجه ۹۴

رئیس جمهوری ایران امروز بودجه سال آینده شمسی را به مجلس برد. درحالیکه قیمت نفت را ۷۲ دلار برای هر بشکه در نظر گرفته حدود سی دلار کمتر از امسال وقیمت دلار را ۲۸۵۰ تومان، دویست تومان گرانتر. حسن روحانی علیرغم اینها و روشن نبودن تکلیف مذاکرات هسته ای قول داده که تورم را زیر بیست درصد نگه دارد.جزییات بیشتر بودجه هنوز مانده تا روشن شود اما در ساعتهای گذشته، خبرگزاری های داخلی گزارش کردند که بودجه دفاعی افزایش قابل توجهی داشت. بودجه سال آینده، در شرایطی که قیمت نفت به احتمال زیاد از این هم کمتر می شود چقدر واقع گرایانه تنظیم شده است؟ دولت ایران اگر توافق هسته ای حاصل نشود، چطور می تواند درآمدهای لازم و منظور شده در این بودجه را به دست آورد. امیرپایور در گزارشش، نگاهی اجمالی دارد به تفاوتهای بودجه سال آینده با بودجه سال جاری.