پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از شعار رفع حصر تا اعتراض روحانی به مخالفانش در روز دانشجو

در ایران ۱۶ آذر همیشه فرصتی بوده برای دانشجویان تا صدای خودشان را به گوش جامعه برسانند. امروز همزمان با سخنرانی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروهی از دانشجویان با سر دادن شعار خواستار شکسته شدن حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدند. همزمان آقای روحانی مخالفان سیاست خارجی دولت را یک عده «تازه به دوران رسیده» خواند و از آنها خواست از منافع کوتاه مدتشان بگذرند. مجید افشار گزارش می دهد.