پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار رئیس جمهوری ایران درباره گسترش فساد

تجمیع قدرت در دست یک نهاد مساوی است با فساد، خصوصا نهادی که تفنگ و پول و رسانه دارد. حسن روحانی رییس جمهوری ایران در نشستی به منظور مبارزه با فساد این نشانیها را داد. نشانی هایی که فقط به مشخصات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می خورد. او اضافه کرد که اگر قبلا فساد امری مخفی بود و زیر میزی، حالا علنی شده و روی میزی. حسن روحانی اگرچه تاکید کرد که در مبارزه با رانت خواری و تمرکز قدرت نباید ملاحظه هیچ کس یا هیچ مقامی را کرد و حتی گفت که رهبر ایران هم از نظارت مستثنی نیست. البته نباید از یاد برد که سپاه پاسداران یا نهادهای دیگری که از در معرض انتقادهای حسن روحانی بودند، خود را به هیچ کس حسابده نمی دانند الا به آیت الله خامنه ای. اگر حکومت ایران بخواهد از چنبره فساد خلاص شود، باید از کجا شروع کند؟

گزارشی از مجید افشار..