پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حسن روحانی: تمرکز قدرت، عامل فساد

بخش اعظم اظهارات دیروز حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران در همایش ملی ارتقای سلامت اداری در تهران، مربوط به مبارزه با فساد بود.

اظهارات او در روزی مطرح شد که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز بین‌المللی مبارزه با فساد عنوان شده است.

آقای روحانی، فساد اداری را یکی از بزرگ‌ترین خطرها برای نظام جمهوری اسلامی خواند.

او همچنین تمرکز قدرت را عامل فساد دانست و از جمع شدن تفنگ، پول، قدرت و رسانه در دست یک نهاد انتقاد کرد.

آقای روحانی از این که قبح فساد در جامعه ایران شکسته شده باشد، ابراز نگرانی کرد.

رؤسای مجلس و قوه قضاییه هم در این نشست حضور داشتند.

داریوش رجبیان، مجری چشم‎انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی در گفتگویی با احمد سلامتیان، تحلیلگر مسائل ایران به بررسی این موضوع پرداخته است.

برای دریافت برنامه‌های رادیویی می‌توانید به صفحه رادیو مراجعه کنید.