هشدار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درباره شکاف کم‌سابقه فقیر و غنی

حق نشر عکس Reuters
Image caption بیشتر اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپایی و آمریکایی هستند

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی می‌گوید که شکاف فقیر و غنی در میان ۳۴ کشور عضو این سازمان به بیشترین سطح در سی سال اخیر رسیده است.

این سازمان بین‌المللی از اعضایش که بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکایی هستند، خواسته تا برای پر کردن این شکاف، تلاش بیشتری کنند و هشدار داده که این نابرابری بر وضعیت رشد اقتصادی آنها تاثیر منفی می‌گذارد.

به گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، درآمد ده درصدی که بیشترین ثروت را دارند، به طور میانگین ۹ و نیم برابر در آمد ده درصد فقیر است. در دهه ۱۹۸۰ میلادی درآمد ثروتمندان هفت برابر فقرا بود.

ترکیه و یونان تنها کشورهای عضو هستند که نابرابری اقتصادی در آنها بیشتر نشده است.

این سازمان هشدار داده که وضعیت جاری مانع جدی در راه آموزش طبقه محروم ایجاد کرده، تحرک اجتماعی را کاهش داده و مانع گسترش مهارت‌های مهم برای رشد اقتصادی شده است.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۱۹۴۹ با عضویت شانزده کشور کار خود را آغاز کرد. این سازمان در حال حاضر ۳۴ عضو دارد و هدف خود را فراهم کردن تشکیلاتی برای همفکری و همکاری کشورهای برخوردار از دموکراسی و دارای نظام بازار آزاد عنوان می‌کند.

هدف نهایی این سازمان کمک به بهبود شرایط اقتصادی در کشورهای عضو و در جهان است.

مطالب مرتبط