پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بالا گرفتن اختلاف بر سر "آلودگی" آب تهران

در ایران اختلاف نظر بر سر اینکه آب آشامیدنی تهران آلوده است یا نه بالا گرفته است. رییس سازمان محیط زیست استان تهران هم حالا این بار در یک طرف دعوا ایستاده و می‌گوید بالا بودن نیترات در بعضی آب‌های زیرزمینی تهران قطعی است و پیشنهاد می‌دهد که آب شرب از آب غیرقابل آشامیدن جدا شود. نگین شیرآقایی به جستجوی این رفته که چرا آب برخی مناطق پایتخت آلوده است.