پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بهای نفت، عامل مشاجره

حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران دیروز در نشست هیئت دولت، کاهش قیمت جهانی نفت را صرفاً یک موضوع اقتصادی ندانسته و گفته این اتفاق ناشی از «توطئه و برنامه ریزی سیاسی برخی از کشورها» بوده است.

آقای روحانی در عین حال گفت مردم مطمئن باشند دولت توانایی اداره کشور را به‌خوبی و با همین قیمت نفت دارد.

داریوش رجبیان، مجری چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی در گفتگویی با فریدون خاوند، استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس این موضوع را بررسی کرده است.

برای دریافت برنامه‌های رادیویی می‌توانید به صفحه رادیو مراجعه کنید.