پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رئیس جمهوری ایران کاهش قیمت نفت را یک توطئه سیاسی خواند

رئیس جمهوری ایران کاهش قیمت نفت را یک توطئه سیاسی و خیانت به جهان اسلام خوانده است. حسن روحانی در نشست هیات دولت گفته کاهشی به این شدت نمی تواند فقط دلایل اقتصادی داشته باشد. قیمت نفت برنت به زیر ۶۶ دلار رسید، نزدیک کمترین قیمت آن در پنج سال اخیر. روندی که پیش بینی می شود فعلا ادامه داشته باشد. امیر پایور گزارش می دهد.