پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بی مهری مسکن مهر با اقتصاد ایران

بعد از اینکه نصف کل پولهای چاپ شده در تاریخ ایران پای مسکن مهر ریخته شد، یک و نیم میلیون خانوار ایرانی هنوز در یک اتاق زندگی می کنند. رئیس جمهوری و وزیر مسکن ایران با بیان این مطالب در دو جلسه جداگانه، یک بار دیگر از طرح مسکن مهر گلایه کردند. همزمان انبوه سازان به دولت پیشنهاد دادند تا به خریداران، تا ۸۰ درصد قیمت خانه، تسهیلات مالی داده شود. امیر پایور در گزارشش می گوید به نظر می رسد دولت ایران درباره انبوه سازی مسکن هنوز سردرگم است.