پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به جامعه ایرانی‌های کانادا

جامعه ایرانی‌های کانادا با حدود چهار دهه سابقه مهاجرت به این کشور کم کم صدایی در لایه‌های قدرت به دست آورده‌اند. از نامزدی در انتخابات مختلف سراسری و استانی، تا فعالیت‌های حزبی و حضور در مجلس قانونگذاری. فریبا صحرایی در ادامه سفرش به تورنتو به مشارکت سیاسی ایرانی‌ها در این کشور پرداخته است.